Traduceri tehnice

Vă oferim servicii de traduceri tehnice, juridice şi economice, din/în următoarele limbi: engleză, italiană, franceză, germană, spaniolă, rusă, în/din limba română.
În domeniul tehnic am tradus: manuale de utilizare, caiete de sarcini, procese verbale, licenţe, instrucţiuni tehnice, taloane auto, permise de conducere, cărţi de identitate auto, certificate de garanţie, procese tehnologice, broşuri, instrucţiuni de întreţinere, documentaţie de protecţia muncii, planuri cadastrale, autorizație de construire, certificate de urbanism, etc. În sub-domeniul IT am tradus: programe software, website-uri, proiecte software, manuale de utilizare.
În domeniul juridic am tradus: legislaţie europeană, contracte comerciale, norme europene, acte constitutive, etc.
În domeniul economic am tradus: acte ale societăţii comerciale, bilanţuri, balanţe, facturi, ordine de plată, declaraţii, dispoziţii, dosare de participare la licitaţii, dosare de finanţare, leasing, proiecte pentru programe de finanţare, declaraţii de venit, condiţii de creditare, extrase de cont bancar, asigurări, rapoarte de audit bancar, facturi de import/export, declaraţii vamale, licenţe de transport, etc.